यमपञ्चकको तेस्रो दिन,धनधान्यकी देवी लक्ष्मीपूजा गरिदैँ