नेपाली भजन : भक्ती नभइकन

~राममणी रिसाल~

भक्ती नभईकन भजन भएन

भजन बिना त्यो पाउ मिलेन ।।

(पाउ मिलेन)X3के गरुँ कसरी पार म पाउँ
भगवान तिम्रै नाम पुकारुँ ।।
(नाम पुकारुँ)X3तिमी बिना अर्को सत्य कहाँ छ
जे जती देख्छु पूर्ण त्यहाँ छ ।।
(पूर्ण त्यहाँ छ)X3इश्वर सब यो भेद मिटाउ
छोटो जीवन तत्व खुलाउ ।।
(तत्व खुलाउ)शब्द : राममणी रिसाल
स्वर : फत्तेमान राज भण्डारी
सङ्गीत : नातिकाजी