मुक्तक : सत्यको बिज रोपे

आचार्य प्रभा,

सत्यको बिज रोपे फल्छ कुनै दिन
असत्यको जरो पनि गल्छ कुनै दिन
मन चङ्गा भएदेखी बागमती नै गंगा-
स्वार्थी शाषण मक्किएर ढल्छ कुनै दिन !