यी आकशमा देखिने चादनीहरु, मलाई ब्यर्थै लाग्छ!

गजल

यस्ता मुर्ख मान्छेहरुलाई सल्लाह, भलाई ब्यर्थै लाग्छ ।
जुन पागल हिडिरहन्छ आफ्नै घर, जलाई ब्यर्थै लाग्छ ।।

अरुको अस्तित्व सक्नुभन्दा पहिले आफ्नो सकिन्छ ।
दाउरा जलाउन स्वयंम जल्नुपर्छ, सलाई ब्यर्थै लाग्छ ।।

घर उज्यालो बनाउन आखिर टुकिकै जरुरत पर्छ ।
यी आकशमा देखिने चादनीहरु, मलाई ब्यर्थै लाग्छ ।।

जसबाट तिमिले केही सिक्न सकेनौ भने छाड उसलाई ।
आखिर गन्धमात्र चलाउदा, गोबरलाई ब्यर्थै लाग्छ ।।

पित्तलको भाउमा राख्नुपर्नेलाई सुनको दरमा राखेपछि ।
दरभाउ बढाएर, ब्यापार घटाएर पसल चलाई ब्यर्थै लाग्छ ।।

निर्मल गौतम, पर्वत