ए प्रकृति !

सिन्धुजा गजुरेल 
मुसलधारे रुपमा वर्षिदेऊ यार
हेर्न नसकिने दृश्य छन्
सुन्न नसकिने चित्कार छन्
विक्षिप्त बनाउने पीडा छन्
अब त कठोर नबन ।

ए प्रकृति !
थोरै आफ्नो रुपको चिन्ता गर
थोरै आफ्नो सन्तानको चिन्ता गर
आफ्नो कोमलता देखाऊ
थोरै दयालु बन
भो प्रकृति
अब त कठोर नबन ।