रक्षाले चप्पल खोलेर हानेपछि जिक्री टाप !

एक दिन रक्षासँग जिक्री अनावश्यक रुपमा जिस्कीरहेको थियो । रक्षा जिक्रीको कुराले दिक्क मानेर बसेकी थिई । उनीहरु दुईबीच के भयो त्यस्तो जसका कारण जिक्रि टाप कस्न बाध्य भए त ?

जिक्री : रक्षा तिमीसँग पेन छ ?
रक्षा : छैन
जिक्री : पुनः नसुने जसरी, रक्षा तिमीसँग पेन छ ?
रक्षा : छैन भन्या सुनिनस्
जिक्री : पुनः ठूलो स्वरमा, रक्षा भनन न तिमीसँग पेन छ ?
रक्षा : धेर नकरा, फेरि सोधिस् मात्र भने चक्कुले जिब्रो छिनाल्दीन्छु

केही बेर बातवरण शान्त हुन्छ अनि पुनः

जिक्री : रक्षा तिमी सँग चक्कु छ ?
रक्षा : छैन
जिक्री : त्यसो भए पेन छ ?

रक्षाले जिक्रीलाई चप्पल फुकालेर हान्छे अनि जिक्री टाप ठोक्छ  🙂