चट्याङ लागेर अछाममा पन्ध्र जना घाइते, ७ जना अझै बेहोस