‘जिससको भूमिका समन्वयात्मक हुन्छ’

चितवन, २२ साउन । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कृष्णकुमार डल्लाकोटीले जिससको भूमिका समन्वयात्मक हुने बताएका छन् । उनले सबै कार्यालयसँग समन्वय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
संविधानको धारा २२० ले जिल्लाको भूमिका जिल्लाभित्र रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका र अन्य विषयगत कार्यालसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको त्यस व्यवस्थासँगै जिल्लाको भूमिका समन्वयात्मक मात्र हुने उनको भनाइ छ ।
जिल्लाको विकास निर्माणका लागि योजना र बजेट जिल्लास्थित गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था भएपछि जिल्लाको भूमिका समन्वयात्मक हुने भएको हो । संविधान अनुसार नौ जनाको जिल्ला सभा रहने र सोही जिल्ला सभाले जिल्लाभित्र समन्वयात्मक काम गर्ने स्थानीय तह शासन सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख छ ।
जिल्ला सभाले गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास निर्माणको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने, जिल्लाभित्र सरकारी र गैरसकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी ती कार्यक्रमको व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षमता विकास लागि प्रदेश र संघसँग समन्वय गर्ने, विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समन्वय गर्नुपर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र स्थानीय तहमा देखिने समस्याहरु हल गर्ने काम जिससले गर्दछ । स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउन जिससको भूमिका हुन्छ । प्रदेशअन्तर्गत रहने कामहरु पनि सञ्चालन गर्ने छ । (जोश साप्ताहिक)

Promise Education Consultancy