कति गैडा :

पर्यटकीय नगरी सौराहा नजिकको जंगलमा आहाल बसेका गैडाहरु, पछिल्लो वन्यजन्तु संरक्षण सबै क्षेत्र सक्रिय भएपछि प्राय ठाउहरुमा गैडा लस्कर देखिन्छ । तस्वीर : सौराहा