कति सफा :

सरसफाई पछिको चितवनको बीस हजारी ताल , तस्वीर: रमेशकुमार पौडेल